O společnosti :

Historie:

Společnost J & W TRANS spol. s r.o. byla založena roku 1992 a od této doby se intenzivně zabývá mezinárodní dopravou volně ložených tekutých látek vlastními autocisternami. V závislosti na vývoji společnosti se od jejího založení mnohé změnilo. Přepravní technologie se zdokonalila, služby zefektivnily, vozový park je neustále obměňován o nové cisternové soupravy a společnost se pozvolna rozrůstá. Od prvopočátku existence společnosti je kladen maximální důraz na precizní provedení přepravních služeb dle dohody (objednávky) a co nejlepší uspokojení potřeb klienta (objednatele dopravy)

Co nabízíme:

Společnost J & W TRANS pro Vás kvalitně zrealizuje mezinárodní dopravu volně ložených tekutých látek technického charakteru jak bezpečných tak nebezpečných (ADR). Vždy ve vlastních autocisternách čímž je dosaženo maximální kontrolovatelnosti kvality přistaveného dopravního prostředku (autocisterny) vhodného pro daný druh přepravy.  Jsme rovněž schopni podávat zadavateli přepravy informace kdykoli po celou dobu realizace jeho zakázky.

Zajišťujeme přepravy v rámci zemí:
Česko, Slovensko, Německo, Belgie, Nizozemí, Švýcarsko,Francie, Rakousko,Slovinsko, Maďarsko, Polsko.

Přepravujeme zboží jak bezpečné tak nebezpečné tříd ADR 3, 5.1, 6.1, 6.2 ,8, 9

Naše dlouholeté zkušenosti v oboru Vám zaručí bezproblémové provedení všech kroků ohledně dokumentace (neutralizace, nakl.z pověření, apod.), pojistné zajištění nákladu, dodržení všech předpisů ohledně manipulace s nebezpečnými věcmi v rámci dopravy, dodržení termínu nakládky a vykládky (s ohledem na nepředvídatelné situace), neustálý přístup k informacím o nákladu přes nonstop dispečink, v krátkém časovém intervalu kalkulace cen za dopravu, flexibilní řešení případných problémů a podobně.  Naše krédo: "my se postaráme" Důrazný zřetel klademe rovněž na bezpečnostní podmínky a předpisy při vykonávání mezinárodní přepravy volně ložených tekutých látek čehož dosahujeme především na základě kvalitně proškoleného a znalého pracovního týmu.

více v sekci CO NABÍZÍME
 

Rozložení ve společnosti:

 
Jednatel , majitel :
Jitka Jiterská
 

Jednatel:

Zdeněk Jiterský

 

Disponent:

JItka Jiterská jun.
 
Řidiči:
Rostislav Blecha

Vladimír Hruška

Antonín Chrástka

Zdeněk Jiterský

Jiří Perutek

Pavel Polan

Stanislav Tvaroh
Miroslav Sýs
 
Bezpečnostní poradce:
Roman Krejčík
 
                 

J & W TRANS spol. s r.o.

   
Sídlo :  Máchova 615, 357 09 Habartov
Provozovna :  Sokolov
GSM :  +420 724 108 271 nonstop
Telefax :  +420 352 605 809
E-mail :  jitka@jwtrans.cz
IČO :  252 28 374
DIČ :  CZ252 28 374