Co nabízíme :
 

Objednávka :

 

Realizace:

Veškeré zásilky jsou detailně sledovány od naložení do konce přepravy, tedy jejího vyložení. Neustálá komunikace mezi řidiči a dispečinkem zajišťuje kvalitní a bezproblémový průběh relace. Mezi naše zkušenosti lze zahrnout i celní deklaraci (mimo území EU) s níž má mnoho transportních společností problémy. Eliminujeme veškeré problémy, které by mohly eventuelně s vyřízením celních dokladů nastat a jsme schopni zajistit správný průběh zaclívání a vyclívání zboží. Není problémem zajistit v případě požadavku zadavatele zakázky o neidentifikování původu zboží, neutralizaci dokladů s kterou máme rovněž značné zkušenosti.

Cenové kalkulace:

Otázka vyhotovování cenových nabídek po poptávce relací je přizpůsobena ke spokojenosti zadavatele zakázky. Každá destinace je posuzována jednotlivě, což však neovlivňuje časovou délku poskytnutí "cenového návrhu". V naší společnosti je vedena již o počátku její existence metoda moderního stanovení cenové nabídky tzv. "šití ceny na míru klienta", s níž má mnoho zahraničních a vyspělých společností zkušenosti. Každý klient je rozdílný a je mnoho faktorů které ovlivňují naší cenovou nabídku. Touto tvorbou cenových nabídek však netrpí flexibilita naší společnosti v případě potřeby na zjištění ceny za dopravu.
Př.: ráno v osm hodin sdělíte disponentce na mobilní telefon (nonstop )
místo nakládky, vykládky, produkt a množství. V 08:05 máte cenovou nabídku.

Faktory ovlivňující cenový návrh:
- počet km na požadovanou relaci, nájezdové kilometry na nakládku produktu -
v případě kolečka cenové zvýhodnění, počet relací od zadavatele, úroveň
spolupráce se zadavatelem zakázky, četnost přepravy

Faktory neovlivňující cenový návrh:
- druh produktu a obtížnost jeho čištění po vyložení (jen zřídka navýšení u
jedů), množství produktu, náročnost celních postupů

Další stanovení ceny v případě dlouhodobé spolupráce, je stabilní ceník po
dohodě zúčastněných stran (zadavatel, přepravce)

Způsoby a zajištění přepravy produktů:

je kladen důrazný zřetel na bezpečnost či nebezpečnost chemického materiálu.
Neustálá komunikace o průběhu relace od jejího počátku do konce. Předepsané
ochranné pomůcky a školení osob podílejících se na přepravě. Aktivně činná
osoba odborného dohledu stanovená a akreditovaná dle vyhlášky Ministerstva
dopravy a spojů ČR. Sledování změn a stavu na evropském trhu, hraniční
situace, celních novel, vyhlášek Ministerstva dopravy a spojů ČR, novelizace
dohody o zahraniční přepravě AETR a mnoho dalších důležitých aktuálností,
jež jsou stěžejní pro efektivní a kvalitní transportní a spediční služby.

KRÉDO "My se postaráme"

- maximální časová a kvalitativní spolehlivost
- dokonalá provázanost všech řidících úrovní
- kvalitní komunikační zázemí
- dlouholeté zkušenosti a praxe
- praktický náhled na dopravní situaci
- kvalitní softwarové vybavení společnosti
- flexibilita
- školený a zkušený tým osob podílejících se na přepravě
- kontakty v tuzemsku i zahraničí

Budoucnost v očích J & W TRANS
- rozšíření vozového parku
- počátek spolupráce s dalším zahraničním zadavatelem
- vstup do databáze evropských transportních společností
- obnova webových stránek
- reklamní kampaň
- nová školení pracovníků na vedoucích pozicích
- modernizace softwaru
- více osobních kontaktů s klienty

Přehled zemí kam jezdíme:

- Belgie, Holandsko, Lucembursko, Německo, Rakousko, Francie,
Švýcarsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Polsko, po domluvě i jiné

ADR třídy, které vozíme:

3, 5.1, 6.1, 6.2, 8,9
 


Všichni naši řidiči mají platný a v požadovaném termínu obnovovaný průkaz pro školení řidičů přepravujících nebezpečné zboží dle dohody ADR. Školení pro přepravu v  Zahraničí dle „Pravidel práce osádek v mezinárodní silniční dopravě /AETR/“.
Každý z řidičů má maximální zkušenosti s autodopravou a přepravou chemických látek.

Zboží je přepravováno ve speciálních autocisternách s nejekologičtějším provozem, jež má označení EURO3. Každoroční technické kontroly jsou prováděny v autorizovaných servisech
Značky DAF. Součástí každé autocisterny je kvalitní a nové vybavení pro přepravu nebezpečných věcí, které splňuje všechny požadavky pro nakládání s ADR látkami.

Cisterny jsou po každém produktu důkladně čištěny ve speciálních cisternových čističkách po celé Evropě a vždy je toto čištění doloženo platným vystaveným atestem o vyčištění (EFTCO)

Naše transportní služby jsou vždy poskytovány s nejvyšší kvalitou, rychlostí a v požadovaných termínech. Prioritou je spokojenost klienta.

Údaje o specifikaci přepravní technologie:

Transportní společnost J & W TRANS přepravuje chemické produkty:

- všechny cisterny mají ověřený certifikát na přepravu nebezpečných věcí

- vozy jsou každoročně podrobovány běžným technickým prohlídkám a zkontrolovány jejich bezpečnostní parametry

- čištění po chemických produktech je vždy prováděno na autorizovaných a kvalitních čističkách u nás i v zahraničí. Certifikace o čistotě cisteren jsou zálohovány a v případě potřeby je možnost nahlédnutí

- vnitřní části autocisteren jsou z kvalitní nerezové oceli a naprosto kvalitním způsobem vždy čištěny a udržovány proti usazování.

Výpustě jsou rovněž stejným způsobem zabezpečeny a každý týden se kontroluje těsnost ventilů na zavíračích